Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Arşiv Admin

Yele Karışacak Sözler

Sözlerimi düzeltmek mi istiyorsunuz? Çaresizin sözlerini boş laf mı (yel mi) sayıyorsunuz? (Eyüp 6:26) Keder, acı ve umutsuzluk içerisindeyken, insanlar çoğunlukla diğer zamanlarda söylemeyecekleri şeyler söylerler. Gerçekliği o gün tasvir etme şekilleri, onu yarın, güneş doğduğu zaman tasvir edecekleri şekilden çok daha karanlıktır. Sanki müzik yalnızca kasvetli minör notalardan ibaretmiş gibi, yalnızca kasvetli ezgiler söylerler….

Lütfun Karşılıksız Oluşu

Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz. Tanrı bizi Mesih İsa’da, Mesih’le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. (Efesliler 2:4-6) Tanrı’nın Mesih’e dönüş anımızda gerçekleştirdiği o nihai eylem, “suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama” kavuşturmuş olmasıdır. Bir başka…

Yüreğin Penceresi

Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, günahkârların bunca karşı koymasına katlanmış Olan’ı düşünün. (İbraniler 12:3) İnsan zihninin en şaşırtıcı kabiliyetlerinden biri de, dikkatini istediği bir şeye yönlendirebiliyor olmasıdır. Durup zihnimize, “Şunu değil, bunu düşün” diyebiliyoruz. Dikkatimizi bir fikre, bir resme, bir probleme ya da bir duruma odaklayabilmekteyiz. Bu muhteşem bir güç. Hayvanlarda bunun olduğundan şüpheliyim. Onlar kendilerinin…

Yaşantılara Açılan Anahtar

Her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmeniz için, Tanrı her nimeti size bol bol sağlayacak güçtedir. (2. Korintliler 9:8) Cömertliğe, cömert yaşantılara açılan anahtarın, Tanrı’dan gelecek olan lütfa iman olduğunu biliyoruz, çünkü 2. Korintliler’de Pavlus, şu harika vaadi ortaya koymaktadır: “Her zaman, her yönden, her şeye…

Yaratan Buyruk

Çünkü görünen her şey ışıktır. Bunun için şöyle deniyor: “Uyan, ey uyuyan! Ölümden diril! Mesih sana ışık saçacak.” (Efesliler 5:14) İsa Lazar’a ölümden dirilmesini buyurduğunda, Lazar bu buyruğa nasıl itaat etti? Yuhanna 11:43 şöyle diyor: “[İsa] yüksek sesle, ‘Lazar, dışarı çık!’ diye bağırdı.” Bu, ölü bir adama verilen bir buyruktu. Bir sonraki ayet şöyle diyor:…

Geciken Kurtarışlar

Birdenbire öyle şiddetli bir deprem oldu ki, tutukevi temelden sarsıldı. Bir anda bütün kapılar açıldı, herkesin zincirleri çözüldü. (Elçilerin İşleri 16:26) Bu çağda, Tanrı insanları bazı zararlardan kurtarmaktadır. Hepsinden değil. Bunu bilmek teselli edicidir çünkü aksi takdirde, O’nun bizi unuttuğunu veya reddettiğini düşünebilirdik. Dolayısıyla, Elçilerin İşleri 16:19-24 ayetlerini hatırlayarak teşvik bulun. Pavlus ve Silas, bu…

İmanlıların Yargılanma Şekli

Tahtın önünde duran küçük büyük, ölüleri gördüm. Sonra kitaplar açıldı. Yaşam kitabı denen başka bir kitap daha açıldı. Ölüler kitaplarda yazılanlara bakılarak yaptıklarına göre yargılandı. (Vahiy 20:12) Son yargıda ne olacak? Günahlarımız anımsanacak mı? Ortaya çıkarılacak mı? AnthonyHoekema bunu bilgelikle şu şekilde ifade ediyor: “İmanlıların hataları ve eksiklikleri Yargı Günü’nde ortada olacaktır. Ancak –ki önemli…

Tanrı’ya ve Gerçeğe Tutku Duymak

Peki, kimi Yahudiler güvenilmez çıkmışsa ne olur? Onların güvenilmezliği Tanrı’nın güvenilirliğini ortadan kaldırır mı? Kesinlikle hayır! Herkes yalancı olsa bile, Tanrı’nın doğruyu söylediği bilinmelidir. Yazılmış olduğu gibi: “Öyle ki, sözlerinde doğru çıkasın ve yargılandığında davayı kazanasın.” (Romalılar 3:3-4) Gerçeğe olan ilgimiz, Tanrı’ya olan ilgimizin kaçınılmaz olarak bir göstergesidir. Tanrı varsa, her şeyin ölçütü O’dur ve…

Kısa Bir Süre Sonra

Sizleri Mesih’te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı’nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. (1. Petrus 5:10) Bazen dertlerin ve gündelik yaşamın stresinin ortasında, “Daha ne kadar sürecek, ya Rab? Bugünün acısının ilerisini göremiyorum. Yarın ne getirecek? Yarının ıstırabında da beni koruyacak mısın?” diye haykırırız. Bu…

En Küçük İman

Bu, insanın isteğine ya da çabasına değil, Tanrı’nın merhametine bağlıdır. (Romalılar 9:16) Mesih, “öteki uluslar merhameti için Tanrı’yı yüceltsin” diye dünyaya geldi (Romalılar 15:9). O’nun “büyük merhametiyle” yeniden doğduk. (1. Petrus 1:3). Her gün, “merhamet görelim” diye dua ediyor (İbraniler 4:16) ve şu anda, “Rabbimiz İsa Mesih’in [bizi] sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini” bekliyoruz (Yahuda…

123