Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Arşiv Admin

Tanrı’nın Son ve Kesin Sözü

Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir. (İbraniler 1:1-2) Son günler, Oğul’un dünyaya gelmesiyle başlamaktadır. “Bu son çağda da [Tanrı] … kendi Oğlu’yla bize seslenmiştir.” Mesih’in günlerinden bu yana, son günler içerisinde yaşamaktayız. Yani, Tanrı’nın krallığının…

Sevginin En Büyük Mutluluğu

Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır; tıpkı Mesih’in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi. Çünkü bizler O’nun bedeninin üyeleriyiz. (Efesliler 5:29-30) Bu son ifadeyi gözden kaçırmayın: “Çünkü bizler O’nun bedeninin üyeleriyiz.” Pavlus’un iki ayet öncesinde dediklerini de unutmayalım: Mesih bizim için kendini feda etti. “Öyle ki, kiliseyi … görkemli biçimde…

Tanrı’nın Bilge Merhameti

Biz çarmıha gerilmiş Mesih’i duyuruyoruz. Yahudiler bunu yüzkarası, öteki uluslar da saçmalık sayarlar. Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için –ister Yahudi ister Grek olsun– Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın bilgeliğidir. (1. Korintliler 1:23-24) Yaratıcımız’ın laneti altına girdiğimiz ve O’nun kendi adil karakteri uyarınca kendi görkeminin değerini korumak için günahımız üzerine sonsuz gazabını dökmek zorunda olduğu kötü haberine…

Müjde Hizmetkârlarının Büyük Umudu

Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih’le birlikte yaşama kavuşturdu. O’nun lütfuyla kurtuldunuz. (Efesliler 2:5) Müjde hizmetkârlarının büyük umudu, Müjde’nin Kutsal Ruh’un gücüyle vaaz ediliyor olması ve insanın yapamadığı şeyi Tanrı’nın yapıyor olması, kurtaran imanı yaratıyor olmasıdır. Tanrı’nın çağrısı, insan çağrısının yapamadığını yapar. Ölüyü diriltir. Ruhsal…

Kaygıdaki Asıl Sorun

“Bugün var olup yarın ocağa atılacak olan kır otunu böyle giydiren Tanrı’nın sizi de giydireceği çok daha kesin değil mi, ey kıt imanlılar?” (Matta 6:30) İsa kaygının kökünde Baba’nın gelecek lütfuna yetersiz imanın –kıt imanın– yattığını söylemektedir. Buna verilecek tepkilerden biri şu olabilir: “Bu hiç de iyi bir haber değil! Hatta, benim sadece bir kaygı…

Tanrı’yla Günahın Karşı Karşıya Gelmesi

”Günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi…” (1.Petrus 2:24) Mesih’in Çarmıh’ı, Tanrı yargısının günah üzerine dökülmesi gerçeğidir. Şehitlik düşünüşünü asla Mesih’in Çarmıh’ı ile yan yana getirmeyin. Çarmıh kazanılabilecek en büyük zaferdi ve cehennemin temellerini bile sarstı. Ne güneş altında ne de sonsuzlukta İsa Mesih’in çarmıhta başardığından daha kesin ve gerçek bir şey yoktur. Bu, tüm insan soyunun…

Tanrı Kendi Üzerine Ant İçtiğinde

Tanrı İbrahim’e vaatte bulunduğu zaman, üzerine ant içecek daha üstün biri olmadığı için kendi üzerine ant içerek şöyle dedi: “Seni kutsadıkça kutsayacağım; soyunu çoğalttıkça çoğaltacağım.” (İbraniler 6:13-14) Değeri, şerefi, namusu, kıymeti, büyüklüğü, güzelliği ve şanı mevcut tüm değerli şeylerin birleşiminden bin kat daha fazla olan tek bir Kişi var: Tanrı’nın kendisi. Dolayısıyla, Tanrı bir ant…

Tanrı’nın Sevgisi Koşullu Mudur?

[Tanrı] bize daha çok lütfeder. Bu nedenle Yazı şöyle diyor: “Tanrı kibirlilere karşıdır ama alçakgönüllülere lütfeder.” Bunun için Tanrı’ya bağımlı olun. İblis’e karşı direnin, sizden kaçacaktır. Tanrı’ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. (Yakup 4:6-8) Yakup bize “daha çok lütuf” ve Tanrı’nın “yaklaşması” şeklinde değerli deneyimlerin varlığını öğretmektedir. Elbette daha çok lütfu ve Tanrı’nın özel bir…

Yaratılış Harikası

Ama biri çıkıp, “Ölüler nasıl dirilecek? Nasıl bir bedenle gelecekler?” diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru! Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki! Ekerken, oluşacak bitkinin kendisini değil, yalnızca tohumunu –buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu– ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni –her birine kendine özgü bedeni– verir. (1. Korintliler 15:35-38) Bir süredir Kutsal Yazılar içerisinde…

O’nun Eviyiz

Evi yapan nasıl evden daha çok saygı görürse, İsa da Musa’dan daha büyük yüceliğe layık sayıldı. Her evin bir yapıcısı vardır, her şeyin yapıcısı ise Tanrı’dır. Musa, gelecekte söylenecek sözlere tanıklık etmek için Tanrı’nın bütün evinde bir hizmetkâr olarak sadık kaldı. Oysa Mesih, O’nun evi üzerinde yetkili oğul olarak sadıktır. Eğer cesaretimizi ve övündüğümüz umudu…

123