Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Arşiv Admin

Diriliş Karşısındaki Şaşkınlık

Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım ikinci mektuptur. Her iki mektubumda da bu konuları anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım. (2. Petrus 3:1) Diriliş Bayramı yaklaşırken, gelin, İsa’nın dirilişinin bizim için taşıdığı anlam karşısında şükran, sevinç, hayranlık ve şaşkınlık duygularımızı uyandıralım. Düşmüş doğamızın laneti şudur ki, bizi bir zamanlar heyecanlandıran şeyler şimdi sıradanlaşmaktadır. Gerçek değişmemiştir….

Hizmetin Temel Amacı

Bizler geri çekilip mahvolanlardan değiliz; iman edip canlarının kurtuluşuna kavuşanlardanız. (İbraniler 10:39) Sevginin anlık maliyetine bakıp Tanrı’nın sonsuz üstünlükteki vaatlerine duyduğunuz güvenden geri çekilmeyin. Geri çekilirseniz, yalnızca vaatlerdeki hakkınızı kaybetmekle kalmaz, mahvolursunuz. Cehennem tehlikesi, geri çekilip çekilmediğimize ya da sona kadar dayanıp dayanmadığımıza göre değişmektedir. Söz konusu cehennemdir, yalnızca muallaktaki birkaç ilave ödülden mahrum kalacak…

Mesih’in Öfkeye Galip Gelişi

Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı’ya bıraktı. (1. Petrus 2:23) Kimseye karşı, İsa’ya olduğu kadar kötü günahlar işlenmemiştir. O’na yöneltilen düşmanlığın zerresini dahi hak etmemiştir. Kimse İsa’dan daha onurlu bir yaşam sürmemiştir ve kimseye O’ndan daha çok çamur atılmamıştır. Eğer birinin sinirlenmeye, öfke duymaya ve intikam aramaya…

Bizi İçine Çeken Korku

“Korkmayın! Tanrı sizi denemek için geldi; Tanrı korkusu üzerinizde olsun, günah işlemeyesiniz diye.” (Mısır’dan Çıkış 20:20) Bir adice işleyen ve bizi Tanrı’dan uzaklaştıran ve bir de tatlılıkla işleyen ve bizi Tanrı’ya yaklaştıran bir korku vardır. Musa, Mısır’dan Çıkış 20:20’de aynı ayet içerisinde insanları birine karşı uyarırken, bir diğerine çağırdı: “Musa, ‘Korkmayın!’ diye karşılık verdi, ‘Tanrı…

Müjde Hizmetkârı İçin İlaç

“Tanrı için her şey mümkündür.” (Markos 10:27) Here şeye egemen lütuf, Hristiyan Hedonist için yaşam pınarıdır. Çünkü Hristiyan Hedonist’in en çok sevdiği deneyim, Tanrı’nın bu egemen lütfunun onu doldurması ve başkalarının iyiliği için ondan dışarı taşmasıdır.  Hristiyan Hedonist Müjde hizmetkârları, “ben değil, Tanrı’nın bende olan lütfu” deneyimini severler (1. Korintliler 15:10). Kendi Müjde emeklerinin meyvesinin…

Yaratılışın Mesajı

Akıllı olduklarını ileri sürerken akılsız olup çıktılar. Ölümsüz Tanrı’nın yüceliği yerine ölümlü insana, kuşlara, dört ayaklılara, sürüngenlere benzeyen putları yeğlediler.(Romalılar 1:22-23) Bir adam evlilik yüzüğünü kendi karısından daha çok sevse, bu büyük bir saçmalık ve büyük bir trajedi olurdu. Ancak bu ayet, yaşanan şeyin bu olduğunu söylüyor. İnsanlar Tanrı’nın mükemmelliğinin bir yansıması olan yaratılışa aşık…

Hakiki İman, Mesih’in Gelişini Bekler

Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir. (İbraniler 9:28) Günahlarınızın Mesih’in kanıyla kaldırıldığından ve O geldiğinde sizi Tanrı’nın gazabından koruyarak sonsuz yaşama kavuşturacağından emin olmak için ne yapmalısınız? Cevap şudur: Mesih’e, gelişini dört gözle bekleyecek bir şekilde iman edin. Metin,…

Tüm Doğanın Hükümdarı

Kura koyna atılır; fakat onun her hükmü RAB’dendir. (Süleyman’ın Özdeyişleri 16:33 – Kitab–ı Mukaddes Çevirisi) Bugünün dilinde biz şöyle derdik: “Zarlar masaya atılır ama her oyunun kararı Tanrı tarafından verilir.” Bir başka deyişle, O’nun kendi amaçları için hükmetmeyeceği hiçbir fazla ufak bir olay yoktur. “İki serçe bir meteliğe satılmıyor mu? Ama Babanız’ın izni olmadan bunlardan…

Gölgeler ve Akarsular

RAB’bin görkemi sonsuza dek sürsün! Sevinsin RAB yaptıklarıyla! O bakınca yeryüzü titrer; O dokununca dağlar tüter. Ömrümce RAB’be ezgiler söyleyecek, var oldukça Tanrım’ı ilahilerle öveceğim. Düşüncem O’na hoş görünsün; Sevincim RAB olsun! (Mezmurlar 104:31-34) Tanrı yaratılıştaki ellerinin işlerinden sevinç duymaktadır çünkü bunlar bize kendilerinin ötesinde Tanrı’ya yöneltmektedirler. Tanrı yaratılış işi karşısında bizim şaşkınlık ve huşu…

Tanrı Alçakgönüllüleri Gözetir

Sığınağın çağlar boyu var olan Tanrı’dır; seni taşıyan O’nun yorulmaz kollarıdır. (Yasa’nın Tekrarı 33:27) Şu anda sizi acı verici bir şekilde İsa’ya ve halkına hizmete hazırlamakta olan bazı değerli tecrübelerden geçiyor olabilirsiniz. Bir kişi hiçlik veya çaresizlik hissiyle dibe vurduğunda, dipteki şeyin aslında Sonsuzluk Kayası olduğunu fark edebilir. Ailemizin kahvaltı zamanında yaptığı okumalarda geçen Mezmurlar…

123