Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Arşiv Admin

Gelmekte Olan Gazap Karşısında Cennet’in Avuntusu

Tanrı adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde’ye uymayanları cezalandıracak. (2. Selanikliler 1:6-8) Tanrı’nın sabrının sona erdiği bir an gelecek. Tanrı…

Mesih İsa’da Olmanın Altı Anlamı

Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa’da bağışlanmış[tır]. (2. Timoteos 1:9) “Mesih İsa’da” olmak, muazzam bir gerçekliktir. Mesih’le bir olmak, O’na bağlanmak, nefes kesen bir şeydir. Eğer “Mesih’te” iseniz, bunun sizin için taşıdığı anlama kulak verin: Duam o ki,…

Dirilişin Bizim İçin Anlamı

İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. (Romalılar 10:9) “Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman etmek” ne demektir? Şeytan da Tanrı’nın İsa’yı ölümden dirilttiğine inanmaktadır. Bunun gerçekleştiğini görmüştür. Bu soruyu cevaplayabilmek için, dirilişin Tanrı halkı için taşıdığı anlam üzerine kafa yormamız gerekir. Dirilişin anlamı, Tanrı’nın bizden yana…

Herkes Sizi Terk Ettiğinde

İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı, hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum! Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek O’na yücelik olsun! Amin. (2. Timoteos 4:16-18) Bu…

Tanrı Affeder ve Hâlâ Adildir

Peygamber Natan, Davut’un işlediği zina ve cinayetten sonra onun yanına gider ve şöyle der: “RAB günahını bağışladı, ölmeyeceksin. Ama sen bunu yapmakla, RAB’bin düşmanlarının O’nu küçümsemesine neden oldun. Bu yüzden doğan çocuğun kesinlikle ölecek.” (2. Samuel 12:13-14) Korkunç bir durum. Uriya öldü. Bat-Şeva tecavüze uğradı. Bebek ölecek. Oysa Natan şöyle diyor: “RAB günahını bağışladı.” Bu kadar…

Tanrı’yı Gururlandıran Şey

Ama onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bunun içindir ki, Tanrı onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırladı. (İbraniler 11:16) Tanrı’nın İbrahim, İshak ve Yakup için söylediği şu şeyi benim için de söylemesini gerçekten çok istiyorum: “Onların Tanrısı olmaktan utanmıyorum.” Kulağa her ne kadar riskli gelse de, bu aslında Tanrı’nın…

İsa’nın Sevgisinin Hedefi

“Baba, bana verdiklerinin de bulunduğum yerde benimle birlikte olmalarını ve benim yüceliğimi, bana verdiğin yüceliği görmelerini istiyorum.” (Yuhanna 17:24) İsa’daki imanlılar Tanrı için değerlidir (O’nun geliniyiz!). Ayrıca O bizi öyle çok sevmektedir ki, değerliliğimizin tanrımız haline gelmesine izin vermez. Tanrı gerçekten de bizi son derece önemsemektedir (bizi kendi ailesine evlat edinir!) ancak bunu, bizi kendimizden…

İbrahim’in Çocukları Kimdir?

“Yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığınla kutsanacak.” (Yaratılış 12:3) Mesih’e umut bağlayan ve iman itaatiyle O’nun ardından giden sizler, İbrahim’in soyu ve ona yapılan antlaşma vaatlerinin mirasçılarısınız. Tanrı, Yaratılış 17:4’te İbrahim’e şöyle dedi: “Seninle yaptığım antlaşma şudur: Birçok ulusun babası olacaksın.” Ama Yaratılış kitabı, İbrahim’in bir sürü ulusa fiziksel ya da siyasi anlamda babalık yapmadığını açıkça…

Kilisenin, Tanrı’nın Yoluyla Büyümesi

Demek ki Tanrı’nın çocukları olağan yoldan doğan çocuklar değildir; Tanrı’nın vaadi uyarınca doğan çocuklardır. (Romalılar 9:8) Eski Antlaşma’da İbrahim’i bir pastör olarak hayal edin. Rab ona, “Seni bereketleyeceğim ve hizmetini başarılı kılacağım” der. Ama kilise kısırdır ve hiç çocuk vermez. İbrahim ne yapacaktır? Doğaüstü müdahaleden umudunu kesmeye başlar. Yaşlanıyordur. Eşi hâlâ kısırdır. Sonrasındaysa Tanrı’nın vaat…

Devamlı ve Güçlü Sevgi

Mesih’in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? (Romalılar 8:35) Romalılar 8:35’deki üç noktaya dikkat edin. 1. Mesih bizi şu anda sevmektedir. Bir kadın, ölen kocası hakkında şöyle diyebilir: Beni hiçbir şey onun sevgisinden ayıramaz. Burada kadın eşinin sevgisinin anısının, yaşamı boyunca tatlı ve…

123