Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Arşiv Admin

Boyun Eğmek

“Sözünü dinlediğiniz kişinin köleleri olduğunuzu bilmez misiniz?…” (Romalılar 6:16) Beni kontrol altına alan ve bana baskı kuran şeyleri araştırmaya başladığımda itiraf etmek istediğim ilk konu, boyun eğdiğim şeyler her ne ise onlardan benim sorumlu olduğumdur. Eğer kendime köleysem suçlanacak kişi benim, çünkü geçmişte bir noktada kendime boyun eğdim. Benzer şekilde Tanrı’ya itaat ediyorsam yaşamımın herhangi…

Rab’bin Sevecenliğini Arayın: Kutsal Kitap’ı Okuyarak İmanda Büyüme

Tanrı bize kendi Sözü’nde Mesih’in yüceliğini göstermeyi bırakmamaktadır. Yeniden doğuşumuzda buna başlar ve bize Mesih’in yüceliğini açıklamaya devam eder. Yeni yaşamımız bir mucizeyle başlamıştır ve bir mucizeyle devam etmektedir. Tanrı’nın kendi Ruhu’yla devam ettirdiği bu mucize, bizim hayran olduğumuz ve zevk aldığımız Kişi’ye, yani Mesih’e gittikçe daha da benzer hâle getirilmemizdir. Elçi Pavlus şöyle yazar:…

Tanrı’nın Kendisini Bize Teslim Etmesi

“Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki… verdi.” (Yuhanna 3:16) Kurtuluş sadece günahtan özgür olmak ya da kişisel kutsallığa erişmek değildir. Tanrı’dan gelen kurtuluş kendimden tam olarak özgür olmam ve O’nunla yetkin bir birlik halinde olmam anlamına gelir. Kendi kurtuluş deneyimimi düşündüğümde günahtan kurtarılmam ve kişisel bir kutsallık kazanmam aklıma gelir. Fakat kurtuluş bundan…

Yeni Başlayanlar İçin Dua

Dua yaşamınız nasıl? Bu basit bir soru ama cevaplaması güç olabilir. Kulağa gelişi şöyledir: “Tanrı’ya olan irtibatın son günlerde nasıl?” Ama duygusal olarak şöyle gelebilir: “Yaşamının şu anki noktasında Tanrı’yla olan ilişkini bir özetleyiver.” Kutsal Kitap okumak, dua yaşamıyla kıyaslandığında çok daha açıktır ve daha “nesnel” (daha ölçülebilir) bir şeydir. Kaç sayfa okudun? Okuma planında…

Tam Teslimiyet

“Petrus O’na, ‘Bak, biz her şeyi bırakıp senin ardından geldik’ demeye başladı.” (Markos 10:28) Rabbimiz Petrus’un bu sözlerine şöyle yanıt veriyor – teslimiyet, “Benim ve Müjde’nin uğruna”dır (10:29). Mesele öğrencilerin ne kazançları olacağı meselesi değildi. Kişisel çıkarlarla motive olmuş teslimiyet konusunda uyanık olun. Örneğin şöyle diyebilirsiniz: “Tanrı’ya kendimi adayacağım, çünkü günahtan özgür olmak istiyorum, kutsallaştırılmak…

Harikaları Dileyin: Kutsal Kitap’ta Nasıl Daha Fazla Güzellik Görülebilir?

Gözlerimi aç, yasandaki harikaları göreyim. (Mezmurlar 119:18) Hepimiz “harikaları” görmeden okumanın nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. En görkemli şeylere, onların görkeminin farkına varmadan baktığımız olmuştur. Sevildiğimizi hissetmeden tarifsiz sevgi görmüşüzdür. Ölçüsüz bilgelik görmüş ama hiçbir hayranlık duymamışızdır. Gazabın kutsallığını görmüş ama hiçbir titreyiş yaşamamışızdır. Bu da, görmeden baktığımız anlamına gelmektedir (Matta 13:13). Tanrı’ya bel bağlayan…

Göksel Görüme İnat

“Bu göksel görüme uymazlık etmedim.” (Elçilerin İşleri 26:19) Tanrı’nın bize verdiği “göksel görümü” kaybedersek bunun sorumlusu yalnızca biziz, Tanrı değildir. Kendi ruhsal gelişimimizdeki eksikliğimizden dolayı görümü kaybederiz. Tanrı’yla ilgili inançlarımızı gündelik yaşamlarımıza uygulamazsak, Tanrı’nın bize vermiş olduğu görüm asla yerine gelmeyecektir. “Göksel görüme” itaatin tek yolu varlığımızın en derinliklerindekileri –verebilece­ğimizin en iyisini– O’nun yüceliği için…

Tanrı’nın Size Emanet Ettiği Armağanlara Kâhyalık Edin

Her birimiz Tanrı’dan lütuf armağanları almışızdır. “Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu Tanrı’nın çok yönlü lütfunun iyi kâhyaları olarak birbirinize hizmet etmekte” kullanmamız gerekir (1. Petrus 4:10). Bu armağanlar bize imanda “gelişip sevinme[m]iz” için verilmektedir (Filipililer 1:25). Kibirden Etkilenmiş Kâhyalar Ama hepimiz günahlı doğamız gereği benkolikleriz, kendimizi gereğinden fazla yukarılarda görme zehrine bağımlı bir…

O’nun Bildirisi Uyarınca Yaşamak

“Tanrı sözünü duyur…” (2.Timoteos 4:2) Tanrı’nın sadece birer aracı olmak için seçilmedik, O’nun oğulları ve kızları olmak için seçildik. Tanrı bizi yalnızca ruhsal birer aracı yapmaz, bizi ruhsal haberciler de yapar ve haber bizim bir parçamız olmak zorundadır. Tanrı’nın kendi haberi Oğlu’ydu  – “Sizlere söylediğim sözler ruhtur, yaşamdır” (Yuhanna 6:63). O’nun öğrencisi olarak yaşamımız, ilettiğimiz…

Tanrı’nın Gücünde Güç Bulmak

Bir görevi nasıl başka birinin gücüyle yaparsınız? İradenizi nasıl bir şeyi yapmak için başka birinin iradesine bel bağlayacak bir biçimde harekete geçirirsiniz? Bizi bu soruyla karşı karşıya bırakan bazı Kutsal Kitap metinleri şunlardır: “Bedenin kötü işlerini Ruh’la öldürürseniz yaşayacaksınız” (Romalılar 8:13). Günahı öldürmeyi biz yapmalıyız ama bunu Ruh’la yapmalıyız. Nasıl? “Kurtuluşunuzu saygı ve korkuyla sonuca götürmek için daha…

123