Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Arşiv Admin

Kendi Adı İçin Bir Halk

“Simun, Tanrı’nın öteki uluslardan kendi adı için bir halk çıkarmak amacıyla onlara ilk kez nasıl yaklaştığını anlatmıştır.” (Elçilerin İşleri 15:14) Kilisenin görevini sürdürme motivasyonu açısından, Tanrı’nın adının, yani Tanrı’nın şanının ne denli merkezi bir rol oynadığını ne kadar vurgulasak azdır. Petrus’un dünyası Elçilerin İşleri 10. bölümde murdar hayvanlara ilişkin gördüğü rüyayla ve Yahudiler kadar diğer…

En Özgür Sevgi

“Gökler de, göklerin gökleri de, yeryüzü ve içindeki her şey Tanrınız RAB’bindir. Öyleyken RAB atalarınızı sevdi, onlara bağlandı. Bugün olduğu gibi, onların soyu olan sizleri bütün halkların arasından seçti.” (Yasa’nın Tekrarı 10:14-15) Tanrı’nın seçen sevgisi –kendine bir halk seçerken gösterdiği sevgi– tümüyle özgür bir sevgidir. Bu sevgi, O’nun sınırsız bilgeliğiyle yönlendirilen engin mutluluğunun, lütufla dışarı…

Tanrı Sizin İçin Çalışıyor

Gözlerimi dağlara kaldırıyorum. Nereden yardım gelecek? Yeri göğü yaratan RAB’den gelecek yardım. O ayaklarının kaymasına izin vermez; seni koruyan uyuklamaz. (Mezmurlar 121:1-3) Yardıma ihtiyacınız var mı? Benim var. Yardımı nerede arıyorsunuz? Mezmur yazarı gözlerini dağlara kaldırıp, “Nereden yardım gelecek?” diye sorduğunda, cevabı şöyle oldu: “Rab’dengelecek yardımım” – dağlardan değil, dağları yaratan Tanrı’dan gelecek. “Yeri göğü…

Gerçek ve Sahte İman

Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. İkinci kez, günah yüklenmek için değil, kurtuluş getirmek için kendisini bekleyenlere görünecektir. (İbraniler 9:28) Bu noktada hepimizin karşısında duran soru şudur: Mesih’in günahlarını yüklendiği “birçoklarının” içerisine bizler dahil miyiz? Ayrıca ikinci kez gelişinde kurtulacak mıyız? İbraniler 9:28’in bu soruya verdiği cevap şudur: “Evet”, eğer “kendisini…

Aradığınız Kişi İsa’dır

Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin; onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla vaftiz edin; size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. (Matta 28:18-20) Matta’nın son bölümü, dirilmiş Mesih’in güneş gibi doğan görkemine açılan bir penceredir. Burası aracığıyla, İsa’nın sıradağlar…

Zor Buyruklara İtaat Yolunda Umut

Yaşamdan zevk almak, iyi günler görmek isteyen… kötülükten sakınıp iyilik yapsın. (1. Petrus 3:10-11) İsa’nın buyruklarına itaat etmeyişimizin tek bir basit sebebi vardır: Bunun sebebi itaatin, itaatsizliğe kıyasla bize çok daha fazla kutsama getireceğine yürekten güvenmiyor olmamızdır. Tanrı’nın vaadine tümüyle umut bağlamıyoruzdur. O ne vaat etti? Petrus, İsa’nın öğretilerini şu şekilde aktarıyor: Kötülüğe kötülükle, sövgüye…

Gelmekte Olan Gazap Karşısında Cennet’in Avuntusu

Tanrı adil olanı yapacak: Size sıkıntı çektirenlere sıkıntı ile karşılık verecek, sıkıntı çeken sizleriyse bizimle birlikte rahata kavuşturacaktır. Bütün bunlar Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip göründüğü zaman olacak. Rabbimiz İsa, Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili Müjde’ye uymayanları cezalandıracak. (2. Selanikliler 1:6-8) Tanrı’nın sabrının sona erdiği bir an gelecek. Tanrı…

Mesih İsa’da Olmanın Altı Anlamı

Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa’da bağışlanmış[tır]. (2. Timoteos 1:9) “Mesih İsa’da” olmak, muazzam bir gerçekliktir. Mesih’le bir olmak, O’na bağlanmak, nefes kesen bir şeydir. Eğer “Mesih’te” iseniz, bunun sizin için taşıdığı anlama kulak verin: Duam o ki,…

Dirilişin Bizim İçin Anlamı

İsa’nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. (Romalılar 10:9) “Tanrı’nın O’nu ölümden dirilttiğine yürekten iman etmek” ne demektir? Şeytan da Tanrı’nın İsa’yı ölümden dirilttiğine inanmaktadır. Bunun gerçekleştiğini görmüştür. Bu soruyu cevaplayabilmek için, dirilişin Tanrı halkı için taşıdığı anlam üzerine kafa yormamız gerekir. Dirilişin anlamı, Tanrı’nın bizden yana…

Herkes Sizi Terk Ettiğinde

İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı, hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın. Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma gelip beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum! Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine ulaştıracak. Sonsuzlara dek O’na yücelik olsun! Amin. (2. Timoteos 4:16-18) Bu…

123