Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Ruhsal Gelişim

İtaat Etmek Acı Verdiğinde Dayanmak

Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı. (İbraniler 12:2) İmanın ortaya koyduğu şeyler bazen tarif edilemez derecede zordur. Miracle on the River Kwai (Kwai Nehrindeki Mucize) adlı kitabında, Ernest Gordon II. Dünya Savaşı sırasında Burma Demiryolu’nda çalışmakta olan bir grup savaş tutsağının gerçek hikâyesini…

Transgenderizm Hareketi ve Hristiyanlık

Transgenderizm, kilise tarihinde oldukça nadir görülen bir konudur. Ancak depresyon, dışlanma, hayatın anlamsız görünmesi veya sosyal baskı gibi unsurlardan bazıları ‘güneşin altında yeni bir şey yok’ olarak değerlendirilebilir. Transseksüel harekette temel olarak ‘kutsallık’ ve ‘mutluluk’ üzerine endişe duyulur. Anglikan piskopos J. C. Ryle (1816-1900) klasik eseri Holiness’te, kutsallık ve mutluluk arasında güçlü bir ilişki olduğunu…

Lütuf Bağışlama Ve Güçtür!

Ama şimdi neysem, Tanrı’nın lütfuyla öyleyim. O’nun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı’nın bende olan lütfu emek verdi. (1. Korintliler 15:10) Lütuf, günah işlediğimizde bize gösterilen hoşgörüden ibaret değildir. Lütuf, bize günah işlememe imkânı sağlayan bir armağan ve Tanrı gücüdür. Lütuf yalnızca bağışlama değil, aynı zamanda güçtür….

Tanrı’nın Egemen Gücüne Tam Güvenle Yaşayın

Bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğü… (Efesliler 1:19) Tanrı’nın her şeye yeten gücü, bu dünyada ne olursa olsun, O’nun son bulmaz görkeminde sonsuz, sarsılmaz bir sığınağımız olduğu anlamına gelir. İşte bu güven, Tanrı çağrısına olan tam itaatin kaynağı ve gücüdür. Kadir Tanrı’nın gün boyunca, her gün, yaşamın olağan ve olağandışı tüm deneyimlerinde bizim sığınağımız…

Tanrı’ya Susamışlıkla Hizmet Edin

Bunun için, ister bedende yaşayalım ister bedenden uzak olalım, amacımız Rab’bi hoşnut etmektir. (2. Korintliler 5:9) Ya yaşamınızı tümüyle Tanrı’yı hoşnut etmeye çalışmaya adamış (Ferisiler gibi) ancak tüm bu süreçte yapmış olduğunuz her şeyin Tanrı’nın gözünde iğrenç olarak sayıldığını öğrenseydiniz (Luka 16:14-15)? Bazıları bunu sorgular ve şöyle der: “Bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Tanrı, O’nu hoşnut…

Hiçbir Şey Yapamayız

“Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve benim kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız.” (Yuhanna 15:5) Tamamen felç kaldığınızı ve konuşmak haricinde hiçbir şey yapamadığınızı düşünün. Ayrıca sizinle yaşamaya ve ihtiyacınız olan her şeyi yapacağına söz veren güçlü ve güvenilir bir dostunuz olsun. Bir yabancı sizi ziyarete gelse, bu arkadaşınızı nasıl…

Mutlak, Egemen, Kadir Sevgi

“Ben RAB’bim, RAB, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.” (Mısır’dan Çıkış 34:6) Tanrı’nın sarsılmaz sevgisi ve sadakati engindir. Aklıma iki görüntü geliyor: 1. Tanrı’nın yüreği, dağın tepesinde kesintisiz olarak sevgi ve sadakatle köpüren bir su kaynağı gibidir. Yüzyıllar boyunca bu kaynak akmaya devam eder. 2. Ya da Tanrı’nın yüreği bir volkan gibidir….

Acılarda Sevinç Bulmak

“Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.” (Matta 5:11-12) Hristiyan hedonizmi, bir Hristiyan olarak acılar içerisinde sevinmenin farklı yolları olduğunu söylemektedir. Bunların tümünün, her şeye yeten, insanı tümüyle tatmin…

Dünyasal İhtiyaçların Ortasındaki Dayanağımız

“Siz öncelikle O’nun egemenliğinin ve doğruluğunun ardından gidin, o zaman size bütün bunlar da verilecektir.” (Matta 6:33) Tanrı’nın gelecek lütfunun her şeye yeter olduğuna yönelik en büyük tanıklıklardan biri, birçok Müjde hizmetkârının, özellikle de Denizaşırı Hizmet Kardeşliği’ne (OverseasMissionaryFellowship – OMF) ait olan kişilerin yaşamlarına hükmetmiş olan “iman ilkesi”dir. Başka bir sistem izlemiş olan kişileri kınamamakla…

Her Durumda Elimdekiyle Yetinebilirim

Ben her durumda eldekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok ister aç, ister bolluk ister ihtiyaç içinde olayım, her durumda, her koşulda yaşamanın sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. (Filipililer 4:11-13) Tanrı’nın günbegün sağladığı gelecek lütfu, Pavlus’un doymasına ya da acıkmasına, işlerinin iyi gitmesine ya da acı çekmesine, bolluğa…

123