Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.uyanisgencligi.com

İman, Krizde Dövülür

Kutsal Kitap fena ölçüde ciddi bir kitaptır. Gerçeklere dair bir kitaptır ve hepimizin çok iyi bildiği üzere, gerçekler genellikle gaddardır. Kutsal Kitap bu gerçeği hiçbir şekilde ballandırıp olduğundan daha iyi göstermemekte, gerçekleri rahatsız edici bir dobralıkla açıklamaktadır. Kutsal Yazılar’ın büyük bir kısmı gaddar zamanlar içerisinde, savaş, stres, tükenmişlik ve hatta depresyon altındaki yazarlar tarafından yazılmıştı….

“Özgür İrade” Konusunda Bir Başlangıç Rehberi

Adem’in düşüşünden önce, insan günahsızdı ve günah işlememe yetisine sahipti. Çünkü “Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü.” (Yaratılış 1:31). Ama aynı zamanda günah işleme yetisine de sahipti. Çünkü Tanrı şöyle demişti: “Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün” (Yaratılış 2:17). Adem günaha düşer düşmez, insan doğası…

Yara İzleri Asla Silinmeyecek: Mesih’in Cennete Götürdüğü Yaraları

Parmağını uzat. Ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol. (Yuhanna 20:27) İsa’nın diriliş bedeni hakkında çok az detaya sahibiz. Bu beden öldüğü bedenle aynı bedendi ama yalnızca yaşam bulmakla kalmayan, aynı zamanda değişmiş olan bir bedendi. Hâlâ insandı ama artık yüceltilmişti. Çürümeye mahkûm olarak gömülen, çürümez olarak diriltilmişti (1. Korintliler 15:42). Kapılardan…

Keşke Bilseydin!

“Keşke bugün sen de esenliğe giden yolu bilseydin… Ama şimdilik bu senin gözlerinden gizlendi.” (Luka 19:42) İsa, Yeruşalim’e zaferle girdi. O’nun gelişiyle kentin temelleri sarsıldı, ama orada yabancı bir ilah bulunuyordu. Bu ilah Ferisiler’in gururuydu. Dindar ve doğru görünen bir ilahtı, fakat İsa onu “…dıştan güzel görünen, ama içi ölü kemikler ve her türlü pislikle…

Her Günah Affedilebilir İnandığımız ve İnanmaya Devam Edeceğimiz Gerçek

Günahların affına … inanıyorum (Elçilerin İnanç Açıklaması) Roma’da hâlâ zayıf durumda olan kilisenin üzerine korkunç bir fırtına çöktü. İmparator Hristiyanların yakalanmasını, kitaplarının yakılmasını ve kiliselerinin yıkılmasını emretmişti. Yalnızca Tanrı’ya karşı çıkan ve Roma ilahlarına kurbanlar sunan kişiler kurtuldu. Birçok kişi korkuyla diz çöktü, elleri kan içindeydi. Bazıları hatta din adamıydı. Ama Daniel gibi, birçokları tek…

İsa’ya Layık Mısınız?

Hristiyanlar hangi anlamda Tanrı’ya, Mesih’e veya çağrılarına layık olmaktadırlar? Ayrıca yine hangi anlamda layık olmamaktadırlar? Bir yandan, hem İsa hem de Pavlus bizim İsa’ya ve O’nun bize yaptığı çağrıya layık olmamız gerektiğini öğretmektedir. İsa: Tüm bu ayetlerde, layık olmak Hristiyan yaşamında beklenilen ve gerekli olan bir şeydir. Ancak öte yandan, İsa yüzbaşının imanını bu adamın kendi layık olmayışını alçakgönüllülükle kabul etmesinden ötürü özel…

Şeytan Gibi Mi Dua Ediyorsunuz?

Bir Hristiyan eyleminin anlamına açıklık getirebilmek için yapabileceğim şeylerden biri, bu eylemi Şeytan’ın ne ölçüde yapabileceği üzerinde durmaktır. Örneğin, kurtaran imana sahip olmanın ne anlama geldiğini açıklarken, Yakup şöyle der: “Sen Tanrı’nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar!” (Yakup 2:19). Bir başka deyişle, kurtaran iman cinlerin yapabildiğinden çok daha fazlası…

Tanrı Bizi Gerçekten Yalnızca İmanla Mı Kurtarıyor?

Martin Luther, John Calvin ve Ulrich Zwingli gibi ilk büyük Reformcular, hiçbir zaman öğretilerini bizim bugün beş sola olarak bildiğimiz beş cümleyle özetlememişlerdi. Solalar Reformasyon’un Roma Katolik Kilisesi’ne karşı durduğu noktaların özünü ifade edecek şekilde zaman içerisinde gelişti. Sola, Latincede “yalnızca” veya “sadece” anlamındadır. Beş sola ise sola gratia (yalnızca lütufla), solo Christo (yalnızca Mesih sayesinde), sola fide (yalnızca iman aracılığıyla), soli Deo gloria (yalnızca Tanrı’nın…

Çocuklarınız İçin Dua Etmeyi Bırakmayın

Birkaç yıl önce, bir makale yazdım ve ailelerin çocukları için dua etmesi gereken yedi şey önerdim. Bu yedi şeyi kişisel olarak hâlâ faydalı buluyorum. Ancak bu önerileri yaparken, şöyle bir belirleyici nokta da eklemiştim: Elbette, dua büyü değildir. Doğru şeyleri söylediğimiz sürece çocuklarımızın başarılarla kutsanacakları bir büyü değildir. Bazı ebeveynler çocuklar için içtenlikle dua ediyorlar…

Benzersiz Görkem

“İsa, gözlerin açılsın…diye beni yolladı.” (Elçilerin İşleri 9:17) Pavlus’un gözleri açıldığında aynı zamanda ruhsal gözleri de İsa Mesih’e açıldı. O andan itibaren Pavlus’un tüm yaşamını ve sözlerini İsa Mesih yakıp tüketti – “Aranızdayken, İsa Mesih’ten ve O’nun çarmıha gerilişinden başka hiçbir şey bilmemeye kararlıydım” (1.Korintliler 2:2). Pavlus İsa Mesih’in güzel yüzünden başka hiçbir şeyin dikkatini…

1234