Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.uyanisgencligi.com

Açgözlülük Denen Ölüm Tuzağı

Zengin olmak isteyenler ayartılıp tuzağa düşerler, insanı çöküşe ve yıkıma götüren birçok saçma ve zararlı arzulara kapılırlar. (1. Timoteos 6:9) Açgözlülük, canı sonsuza dek cehennemde yıkıma uğratabilir. Bu yıkımın bir çeşit geçici finansal hezimet değil, ancak cehennemdeki son yıkım olduğundan emin olmamın sebebi, Pavlus’un üç ayet sonra 1. Timoteos 6:12’de söyledikleridir. Açgözlülüğe karşı bir iman…

Kalıcı Olan Tek Mutluluk

“Bunun gibi, siz de şimdi kederleniyorsunuz, ama sizi yine göreceğim. O zaman yürekten sevineceksiniz. Sevincinizi kimse sizden alamaz.” (Yuhanna 16:22) “Sevincinizi kimse sizden alamaz” çünkü sevinciniz İsa’yla olmaktan gelmektedir ve İsa’nın dirilişi de asla ölmeyeceğiniz, O’ndan asla koparılmayacağınız anlamına gelmektedir. Dolayısıyla sevincinizin asla sizden alınmaması için, iki şeyin doğru olması gerekir. Bunlardan ilki sevincinizin kaynağının…

Kutsallık İçin Nasıl Savaşmalıyız?

Herkesle barış içinde yaşamaya, kutsal olmaya gayret edin. Kutsallığa sahip olmadan kimse Rab’bi göremeyecek. (İbraniler 12:14) Sahip olmadan Rab’bi göremeyeceğimiz, yaşamlarımızda uygulamalı olarak mevcut olması gereken bir kutsallık vardır. Oysa birçok insan sanki böyle bir şey yokmuş gibi yaşamaktadır. Hristiyan olduğunu söyleyip kutsal olmayan yaşamlar süren kişiler var ve bu kişiler, İsa’nın şu korkunç sözlerini…

Uygulamaya Geçen Sevginin Güçlü Kaynağı

Biz kardeşleri sevdiğimiz için ölümden yaşama geçtiğimizi biliyoruz. (1. Yuhanna 3:14) Yani, sevgi yeniden doğduğumuzun, Hristiyan olduğumuzun, kurtulduğumuzun kanıtıdır. Kutsal Kitap bazen kutsallığımızı ve insanlara duyduğumuz sevgiyi, nihai kurtuluşumuzun şartı olarak gösterir. Bir başka deyişle, eğer kutsal değilsek ve sevmiyorsak, yargı gününde de kurtulmayacağızdır (örn. İbraniler 12:14; Galatyalılar 5:21; 1. Korintliler 6:10). Bu, sevgi eylemlerimizin…

İyiliğimiz, Tanrı İçin Zevktir

“Onlarla kalıcı bir antlaşma yapacağım: Onlara iyilik etmekten vazgeçmeyecek, benden hiç ayrılmasınlar diye yüreklerine Tanrı korkusu salacağım. Onlara iyilik etmekten sevinç duyacağım; gerçekten bütün yüreğimle, bütün canımla onları bu ülkede dikeceğim.” (Yeremya 32:40-41) Tanrı’nın bizde övgü araması ve bizim de O’nda zevk aramamız aslında tek ve aynı arayıştır. Tanrı’nın yüceltilmek istemesi ve bizim de tatmin bulmak…

İtaat Etmek Acı Verdiğinde Dayanmak

Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa’ya dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı. (İbraniler 12:2) İmanın ortaya koyduğu şeyler bazen tarif edilemez derecede zordur. Miracle on the River Kwai (Kwai Nehrindeki Mucize) adlı kitabında, Ernest Gordon II. Dünya Savaşı sırasında Burma Demiryolu’nda çalışmakta olan bir grup savaş tutsağının gerçek hikâyesini…

Transgenderizm Hareketi ve Hristiyanlık

Transgenderizm, kilise tarihinde oldukça nadir görülen bir konudur. Ancak depresyon, dışlanma, hayatın anlamsız görünmesi veya sosyal baskı gibi unsurlardan bazıları ‘güneşin altında yeni bir şey yok’ olarak değerlendirilebilir. Transseksüel harekette temel olarak ‘kutsallık’ ve ‘mutluluk’ üzerine endişe duyulur. Anglikan piskopos J. C. Ryle (1816-1900) klasik eseri Holiness’te, kutsallık ve mutluluk arasında güçlü bir ilişki olduğunu…

Lütuf Bağışlama Ve Güçtür!

Ama şimdi neysem, Tanrı’nın lütfuyla öyleyim. O’nun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı’nın bende olan lütfu emek verdi. (1. Korintliler 15:10) Lütuf, günah işlediğimizde bize gösterilen hoşgörüden ibaret değildir. Lütuf, bize günah işlememe imkânı sağlayan bir armağan ve Tanrı gücüdür. Lütuf yalnızca bağışlama değil, aynı zamanda güçtür….

Tanrı’nın Egemen Gücüne Tam Güvenle Yaşayın

Bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğü… (Efesliler 1:19) Tanrı’nın her şeye yeten gücü, bu dünyada ne olursa olsun, O’nun son bulmaz görkeminde sonsuz, sarsılmaz bir sığınağımız olduğu anlamına gelir. İşte bu güven, Tanrı çağrısına olan tam itaatin kaynağı ve gücüdür. Kadir Tanrı’nın gün boyunca, her gün, yaşamın olağan ve olağandışı tüm deneyimlerinde bizim sığınağımız…

Tanrı’ya Susamışlıkla Hizmet Edin

Bunun için, ister bedende yaşayalım ister bedenden uzak olalım, amacımız Rab’bi hoşnut etmektir. (2. Korintliler 5:9) Ya yaşamınızı tümüyle Tanrı’yı hoşnut etmeye çalışmaya adamış (Ferisiler gibi) ancak tüm bu süreçte yapmış olduğunuz her şeyin Tanrı’nın gözünde iğrenç olarak sayıldığını öğrenseydiniz (Luka 16:14-15)? Bazıları bunu sorgular ve şöyle der: “Bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum. Tanrı, O’nu hoşnut…

1234