Dua Zamanı

Kadına Şiddete Hayır! Bu konuda hep birlikte dua edelim.

1) Ülkemizde kadınlara ve çocuklara karşı şiddetin son bulması için 

2) Şiddet uygulayan insanların yüreklerindeki şiddet yerine gerçek sevginin yer bulması için 

3) Ülkemizdeki Yönetim ve Adalet sistemi için, öyle ki her türlü şiddeti sonlandıracak doğru kararlar alabilmeleri için Tanrı’dan gelen bir güç ve bilgelikle dolmaları için 

4) Türkiye’deki Kilise olarak, biz Hristiyanlar çözümün parçası olmak istiyoruz. Tanrı’nın sevgisini şiddet uygulayan ve şiddet görenlere daha fazla ulaştırabilmemiz için

Kadına Şiddete Hayır

Mülteci! Bu konuda hep birlikte dua edelim.

1) İnsan hakları ve insan onurunun her şeyin üstünde geldiğini UNUTMAYALIM bu konuda daha bilinçli olabilmemiz için.

2) Haklar ve özgürlüklerin “önce benim, önce bizim için değil herkes için” olması gerektiğini herkes anlayabilmesi için.

3) Ayrımcılığın, nefret söyleminin bir suç olduğunu ve hepimize zarar verdiğini bunun yerine daha fazla sevgi ve anlayışa sahip olabilelim.

4) Dayanışmanın herkes için gerekli olduğunu ve hepimizi özgürleştireceğinin farkına varabilmemiz için.

5) Tanrı’nın sevgisini mültecilerle ayrım yapmadan paylaşabilmemiz için.

Mülteciler 

Küresel Isınma ve Çevre Kirliliği! Bu konuda hep birlikte dua edelim.

Her geçen gün  küresel ısınma , değişen ekosistem, kaybolan canlı türleri olayları ilerliyor ve geri dönüşü olmayan bir yola doğru devam ediyor. Etkilerini görmeye başlamış olsakta gelecek kuşakların yaşayacaklarının yanında henüz bir şey görmüş değiliz. Rab’bimizin mükemmel yarattığı bu dünyayı korumak, bize verdiği doğal kaynakları Rab’bi onurlandıracak şekilde kullanmak  biz Mesih İnanlıların başlıca sorumluluklarından biridir. 

Küresel Isınma, değişen ekosistem, katledilen canlı türleri konularında dua edelim. Aynı zamanda bu konularda bireysel olarak bizlerin günlük hayatta ve ülke yöneticilerinin ülkeler bazında  sorumluluklarını daha fazla sahiplenmesi için dua edelim.

Küresel Isınma ve Çevre Kirliliği

Ülkemiz ve dünyamızın içinden geçmekte oldugu bu zorlu ekonomik süreçte hep birlikte dua edelim. 

1) İşlerini kaybeden ve geçim sıkıntısı içindeki insanlar için dua edelim. 

2) Ekonomilerin başındaki liderlerin hikmetli ve adaletli kararlar verebilmesi için dua edelim. 

3) Zor durumdaki insanlara ve esnafa karsı toplumun daha duyarlı ve dayanışma içinde destek olması için dua edelim. 

4) Dünya’da yıllardır yoksulluk içinde yaşamakta olan ülkeler için dua edelim.

İşsizlik ve Ekonomik Durgunluk