• Home
  • /
  • Ne yapıyoruz ?

Ne yapıyoruz ?

Kutsal Kitap’ın, Tanrı’nın dünyaya sevgisini açığa vuran, ilham veren, yanılmaz, güvenilir, değişmeyen Tanrı sözü olduğuna inanıyoruz. Bize kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta açıklayan tek Tanrı’ya iman ediyoruz. Rab İsa Mesih’in tanrısallığına, bakireden doğumuna, günahsız yaşamına, mucizelerine, çarmıhta kanını döktüğüne, bizim uğrumuza ve kurtuluşumuzu sağlamak için ölüp görkemle ve bedensel dirilişine, Baba’nın sağına yükselişine, İsa Mesih’in yeniden yeryüzüne geleceğine inanıyoruz. 

Yeryüzündeki tüm insanlığın kaybolduğuna, günahlı olduğuna  ve Tanrı’nın yargısıyla karşı karşıya olduğuna bunun için İsa Mesih’in kurtuluşun tek yolu olduğuna, kayıp ve günahkâr insanların kurtuluşu için günahtan tövbe ve İsa Mesih’e iman etmenin Kutsal Ruh tarafından yeniden doğuş ile tamamlandığına inanıyoruz.  

Tanrı’nın,  İsa Mesih aracılığıyla akladıklarının bulunacağı cennetteki sonsuz yaşama ve günahkârların cehennemde uğrayacağı ebedi cezaya inanıyoruz. Kutsal Ruh’un, her Hristiyan’ın tanrısal bir yaşam sürmesini sağlayan mevcut hizmetine inanıyoruz. Rab İsa Mesih’e inananların ruhsal birliğine ve tüm gerçek inananların O’nun bedeninin, yani tek, kutsal ve sarsılmaz kilisenin üyeleri olduğuna inanıyoruz. 

Müjdeleme yani kurtuluş mesajını ancak İsa Mesih’e iman yoluyla ve lütufla paylaşılması ve duyurulması  ve öğrenciliğin yani imanda olgunlaşmanın, İsa Mesih’in tüm takipçilerinin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Tanrı’nın insan cinselliği ile ilgili planının yalnızca evlilik sınırları içerisinde ifade edileceğine, Tanrı’nın kadın ve erkeği birbirini tamamlamak için yapılmış benzersiz biyolojik kişiler olarak yarattığına inanıyoruz. Tanrı, erkek ve dişi arasında tek eşli evliliği, ailenin temeli ve insan toplumunun temel yapısı olarak kurdu. Bu nedenle, evliliğin yalnızca bir erkek ve bir kadının birleşimi olduğuna inanıyoruz. 

Kendimizi dua etmeye, Rabbimizin hizmetine, O’nun yaşamlarımız üzerindeki otoritesine ve müjdecilik hizmetine adamamız gerektiğine inanıyoruz.  AMİN!