Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Sayfa 2

Kutsal Ruh’u Alın

Diriliş Günü’ndeki pazar akşamında, tüm öğrenciler mezarın boş olmasının ve bazılarının diri Rab’bi gördüklerini iddia ediyor olmasının ne anlama geldiği üzerine düşünüp durarak bir yandan da saklanmaktayken, İsa aniden aralarında belirdi. Kim olduğu konusunda onlara güvence…

Tüm Haklarından Vazgeçmiş Bir Hayat

“Mesih’le birlikte çarmıha gerildim…” (Galatyalılar 2:20) Kişi İsa Mesih’le bir olmak için sadece günahlarından vazgeçmeye razı olmakla kalmamalı, ama aynı zamanda her şeye bakış açısını tümden değiştirmelidir. Tanrı’nın Ruhu’ndan yeniden doğmak demek, hiçbir şeye bağlanmadan yaşamaya…

Seçilmiş Olmaktan Coşku Duymak İçin On Sebep

Petrus “gurbetteki seçilmişlere”, yani Roma İmparatorluğu’nun dört bucağına dağılmış olan Hristiyanlara şöyle demişti: “Ama siz seçilmiş soy, Kral’ın kâhinleri, kutsal ulus, Tanrı’nın öz halkısınız” (1. Petrus 2:9). Petrus bunları muazzam birer teşvik sözü olarak, koca bir imansızlığın ve…

Sevinç Kaynağı

“Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.” (Romalılar 8:37) Pavlus burada bir imanlıyı Tanrı’nın sevgisinden ayırabilecek şeylerden bahsediyor. Ama önemli olan nokta imanlı ile Tanrı’nın sevgisi arasına hiçbir şeyin giremeyeceğidir. Pavlus’un bu ayetlerde bahsettiği…

Bir Sonraki Adımı Atabilmek

“…olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde” (2.Korintliler 6:4) Tanrı’dan aldığınız bir görüş, yaşamınıza yansımış bir şevk yoksa ve kimse sizi izlemiyor, teşvik etmiyorsa, Tanrı sözünü çalışmanız, okumanız, aile yaşamınızı sürdürebilmeniz, O’na olan görevlerinizi yerine getirebilmeniz, Tanrı’ya…

Hristiyan Çıkma Sürecindeki Altın Kural

Çıkma sürecine ilişkin aldığınız tüm çeşitli tavsiyeleri, hatta sadece diğer Hristiyanlardan aldıklarınızı hiç listelemeye çalıştınız mı? Bir yıldan daha uzun süre çıkma. Özellikle grup hâlinde çık. Olabildiğince bire bir zaman geçirdiğinden emin ol. Evlenmeden önce öpüşme….

Gerçekten O Rabbim Mi?

“Yeter ki yarışı bitireyim ve Rab İsa’dan aldığım görevi, …tamamlayayım.” (Elçilerin İşleri 20:24) Sevinç bir şeyi başarmak değildir, uğruna yaratıldığım ve bunun için doğduğum hedefin mükemmel bir şekilde gerçekleşmesidir. Rabbimiz sevinci Baba’nın O’na verdiğini yapmakla yaşadı….

1234