Yararlı Linkler

TV Kanalı

SAT-7 TÜRK, yayın yaptığı bölgelerde yaşayan Hristiyan nüfusun inançları hakkında bilgilendirilmesi, ortak bir dil ve anlayışla kendilerini ifade edebilmesi hedefiyle faaliyet yürütür.

Kutsal Kitap ve Hristiyanlık ile ilgili basılı tüm yayınları Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nden temin edebilirsiniz.

Türkiye’deki en büyük Hristiyanlık bilgi platformu. Hristiyanlık hakkında sorularınız varsa veya ücretsiz İncil isterseniz bu web siteyi inceleyebilirsiniz.

 

Shema Media Group ve Kanal Hayat ortaklığında yürütülen Hristiyan gençlik Youtube kanalıdır.

 

Radio Shema’nın diğer bir misyonu ise renkliliğin, çok sesliliğin, farklı inanç ve düşüncelerin savunucusu olmaktır. Her yaş gurubundan, her kesimden insanın dinlemekten zevk aldığı Radio Shema, sizin yaşamınızda da bir fark yaratacaktır.

 

Ücretsiz Sesli Kitapların ve Podcastlerin yer aldığı harika bir telefon uygulaması. Tamamen ücretsiz olan bu uygulamayı hemen indirip sesli kitapları dinlemeye başlayabilirsiniz.

 

RadyoMaranata.com bir internet radyosudur. Hristiyan inancına mensup dinleyicilerin yanı sıra Hristiyan inancını merak edenlerin de zevkle takip edeceği zengin bir dinleyici kitlesine hitap eder.

 

Kutsal Kitap (Tevrat, Zebur ve İncil) bölümlerinin tamamını ücretsiz okuyabilirsiniz. Eğer Kutsal Kitap’da belirli bir bölüm veya ayet üzerine çalışma yapıyorsanız okuduğunuz bölümlerin çevirilerini Türkçe, İngilizce, İbranice, Grekçe ve Latince dillerindeki çeviriler ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Kanal Hayat Televizyonu 15 Mart 2007 tarihinde yayın hayatına başlamış olup, dinsel içerikli (Hristiyan) bir kanaldır.

 

Hardal Tanesi Pastör Vahan İSAOĞLU sunumu ile, hikayeler anlatan, şarkılar çalan, biraz felsefe biraz bilim biraz sanat biraz her şey ama aslında Tanrı’dan bahseden bir youtube kanalı!

www.uyanisgencligi.com

Anasayfa » Sayfa 2

Tanrı’nın Sadakati Kadar Güvende

Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. (Romalılar 8:30) Tanrı’nın sonsuz geçmişteki önceden belirlemesi ile sonsuz gelecekteki yüceltilme arasında, hiç kimse kaybolmaz. Oğulluk için önceden belirlenen bir kişinin, çağrılmaması mümkün değildir. Çağrılan bir…

Canım Tanrı’ya Susar

Geyik akarsuları nasıl özlerse, canım da seni öyle özler, ey Tanrı! Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü? (Mezmurlar 42:1-2) Bu sözleri bizim için bu denli güzel ve bu denli can alıcı…

İnanmayanlar Uğruna Nasıl Dua Edilir?

Kardeşler! İsrailliler’in kurtulmasını yürekten özlüyor, bunun için Tanrı’ya yalvarıyorum. (1. Korintliler 10:1) Pavlus, Tanrı’ya İsrail’i Mesih’e döndürmesi için dua etmektedir. Onların kurtuluşu için dua etmektedir! Faydasız etkiler için değil, faydalı etkiler için dua etmektedir. Bizim de…

Kaygıya Karşı Mühimmatımız

Hiç kaygılanmayın; her konudaki dileklerinizi, Tanrı’ya dua edip yalvararak şükranla bildirin. (Filipililer 4:6) Dileklerimizi Tanrı’ya bildirdiğimizde, şükran duyduğumuz şeylerden biri O’nun vaatleridir. Bu vaatler, endişe yaratan imansızlığı yok etmek üzere Kutsal Yazılar’da bize sunulan mühimmatlardır. Ben aşağıdaki…

Tümüyle Tatmin Veren Kişi

RAB’den zevk al, O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir. (Mezmurlar 37:4) Zevk arayışı seçime bağlı bir şey değil, (Mezmurlar’da) bir buyruktur: “RAB’den zevk al, O senin yüreğinin dileklerini yerine getirecektir” (Mezmurlar 37:4). Mezmur yazarı tam anlamıyla…

Tanrı’yı Bedeninizde Yüceltin

Bir bedel karşılığı satın alındınız; onun için Tanrı’yı bedeninizde yüceltin. (1. Korintliler 6:20) “İbadet” kelimesi yüreğin, aklın ve bedenin Tanrı’nın sınırsız değerini tam bir bilinçle yansıtmak amacıyla gerçekleştirdiği tüm eylemlere ithafen kullandığımız ifadedir. İbadet etmek üzere…

Adalet Yerini Bulacak

Sevgili kardeşler, kimseden öç almayın; bunu Tanrı’nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: “Rab diyor ki, ‘Öç benimdir, ben karşılık vereceğim.’” (Romalılar 12:19) Her birinize zamanında bir yanlış yapılmıştır. Çoğunuza muhtemelen asla özür dilememiş veya durumu düzeltmek…

Tanrı İçin Mümkün

“Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler.” (Yuhanna 10:16) Tanrı’nın dünyadaki her insan grubu içerisinde bir halkı vardır. Onları Yaratıcı gücüyle, Müjde aracılığıyla çağıracak. Onlar da inanacaklar! Zorlu müjdeleme noktalarında yaşanabilecek…

Golgota’dan Sapmak Yoktur

 Onlar oradayken, Meryem’in doğurma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu. Onu kundağa sarıp bir yemliğe yatırdı. Çünkü handa yer yoktu. (Luka 2:6-7) Eğer Tanrı dünya imparatorluğuna bir tek Meryem’i ve Yusuf’u Beytlehem’e getirmek üzere hükmediyorsa, oradaki…

Şükran Sunarak Tanrı’yı Yüceltin

Bütün bunlar sizin yararınızadır. Böylelikle Tanrı’nın lütfu çoğalıp daha çok insana ulaştıkça, Tanrı’nın yüceliği için şükran da artsın. (2. Korintliler 4:15) Tanrı’ya şükran, sevinç dolu bir duygudur. O’nun lütfuna duyduğumuz sevinç dolu bir borcumuz vardır. Dolayısıyla,…

1234